เรียนรู้ CSS Selector ด้วย Animation

       สอน CSS Selector ด้วย CSS Diner

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2559-10-20-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-12-02-06

เว็บนี้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเรื่องของ CSS ซึ่งเว็บนี้จะมีการสอน CSS แบบที่เป็น Animation ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมเเละทำให้สามารถจำคำสั่ง CSS ต่างๆได้อีกด้วย

URL : http://flukeout.github.io/

Advertisements
Read more "เรียนรู้ CSS Selector ด้วย Animation"

การเรียงลำดับข้อมูลแบบ Shell Sort

Shell Sort คือ

การนำค่าของข้อมูลทุกค่าที่มีอยู่มาจัดลำดับต่อเนื่องกัน ตามเงื่อนไขอาจจะเรียงลำดับข้อมูลจากค่าน้อยไปหาค่ามาก หรืออาจจะเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย ซึ่งประโยชน์ของการจัดเรียงข้อมูลนอกจากที่จะทำให้เป็นระเบียงเเล้ว ยังสามารถที่จะทำการจัดการกับข้อมูลได้ง่ายเเละยังช่วยทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้น การเรียงข้อมูลภายในหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internal Sorting) นั้นอาจจะเก็บในโครงสร้างแบบ Array หรือแบบ Link list ก็ได้ การที่จะกำหนดอัลกอลิทึมสำหรับการเรียงลำดับข้อมูลนั้นมีหลายวิธี

ขั้นตอนการจัดเรียงข้อมูล Shell Sort

ทำการเลือกค่าข้อมูล Gap ตัวเเรก โดยเราจะใช้ค่าครึ่งหนึ่งของข้อมูล Gap สมมุติ ว่า ข้อมูลมี 10 ตัวครึ่งหนึ่งของข้อมูลก็คือ 5 โดย
“สูตร Gap = n/2    ดังนั้น Gap ตัวเเรกคือ 10/2 = 5”  ให้ทำการเรียงข้อมูล Gap ชุดเเรกให้เสร็จสิ้น

จากนั้นทำการหาค่าข้อมูล Gap ใหม่ตัวที่ 2 ซึ่งค่า Gap ตัวที่ 2 จะมีค่าครึ่งหนึ่งของค่า Gap ตัวที่ 1 สมมุติว่าค่า Gap 1 = 5 ดังนั้น Gap 2 = 5/2 = 2 (ถ้าทำการหารเเล้วมีเศษ ให้ทำการปัดเศษทิ้งไป) ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าข้อมูลเหลือเพียงกลุ่มเดียวหรือ Gap มีค่าเท่ากับ 1

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2559-10-19-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-02-28-20

                นำเอาขนาดของข้อมูล คือ 10 เเล้วนำมาหารด้วย 2 เเล้วจึงจะได้ค่าของ Gap ออกมานั้นคือ
10 / 2 = 5

*Gap คือ การระบุค่ามีกลุ่มข้อมูลกี่กลุ่มข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบกัน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2559-10-19-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-02-28-31

นำความ Gap ที่ได้จากขั้นตอนเเรกเเล้วนำมาหารด้วย 2 ต่อ
5 / 2 = 2.5 เเต่เราจะไม่ให้มีทศนิยม จึงตัดทศนิยมทิ้งเหลือเเค่ 2

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ad-2559-10-19-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-02-28-46

นำการหารไปเลื่อยๆจนกว่าความ Gap นั้นจะเหลือเเค่ 1

Read more "การเรียงลำดับข้อมูลแบบ Shell Sort"